עגורן צריח TLS65B 10T

מפרט על הכלי |

עגורן צריח TLS65B 10T

גרסה זו של TLS 65 זכתה לחיזוק מבני כדי להשיג כושר העמסה גבוה יותר. רדיוס מרבי של 65 מ '.
משקל הרמה מרבי הוא 10,000 ק"ג, משקל הרמה של 1,850 ק"ג ברדיוס המרבי.

אורך זרוע:

65 מטר

גובה העבודה:

63.5 מטר

משקל הרמה מרבי:

10 טון

עגורנים נוספים:

טופס יצירת קשר